Onderzoek gemeente: Meerderheid Bredanaars voorstander van vuurwerkverbod

Vuurwerk, stockfoto | Foto: Gerd Altmann / Pixabay

Een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente, dat ziet een meerderheid van Breda wel zitten. Dat blijkt althans uit een onderzoek dat door de gemeente Breda is uitgevoerd onder ruim 5000 inwoners.

De gemeente liet het onderzoek uitvoeren om een beeld te krijgen van hoe de inwoners de afgelopen jaarwisseling hebben ervaren. Tussen 5 en 20 januari konden de deelnemers een vragenlijst invullen met vragen over onder andere het zelf afsteken van vuurwerk, de vuurwerkvrije zones, de manier van handhaving én dus de vraag hoe Bredanaars denken over een algeheel vuurwerkverbod.

Zo blijkt dat twee op de tien ondervraagden tijdens de afgelopen jaarwisseling zelf vuurwerk heeft afgestoken. Ongeveer hetzelfde aantal mensen vindt dat vuurwerk helemaal verboden zou moeten zijn. De vuurwerkvrije zones die in de stad gelden tijdens de jaarwisseling, kunnen op veel steun rekenen. Ruim twee derde van de ondervraagde Bredanaars staat daar positief tegenover.

Overlast

Een vuurwerkverbod, waarbij het dus verboden is om vuurwerk te verkopen, te bezitten of af te steken, kon ook op een meerderheid rekenen. Wel zijn het vooral ouderen die zo’n verbod zouden toejuichen, geeft de gemeente aan.

Ook werd er gevraagd naar vuuwerkoverlast. De helft van de respondenten geeft aan overlast te hebben gehad van vuurwerk. De minste overlast werd ervaren in Prinsenbeek en de meeste in Breda West. Overlast bestond met name uit harde knallen. De meeste mensen gaven in de enquête aan deze overlast niet te hebben gemeld. Het meest gehoorde argument daarbij, is dat men dacht dat het melden niet zou helpen om de overlast aan te pakken.

De gemeente heeft eerder ook een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zouden echter niet te vergelijken zijn met dit onderzoek. Het werd namelijk in de coronaperiode uitgevoerd, toen er in heel Nederland een vuurwerkverbod gold. Bij de resultaten van dit onderzoek houdt de gemeente nog wel een kleine slag om de arm. De vragenlijst is in verhouding namelijk door meer ouderen dan jongeren ingevuld.

Of de resultaten ook daadwerkelijk leiden tot een vuurwerkverbod, is nog even afwachten. Het onderwerp komt regelmatig aan bod in de lokale politiek, maar tot op heden is er nog geen definitief besluit over genomen.