Over BredaNu

BredaNu is de lokale omroep binnen de gemeente Breda. Ons doel is om verhalen uit de Bredase samenleving op te halen, om deze vervolgens weer bij de mensen thuis te brengen. Dat doen we online, via de radio en op tv. We maken dus verschillende soorten media en dat doen we ook met verschillende mensen. Zo hebben we ruim 100 vrijwilligers, van jong tot oud en van beginnend tot professioneel, die zich met regelmaat inzetten om mooie content te maken.

De dagelijkse aansturing van de organisatie is in handen van het managementteam, onder leiding van de hoofdredacteur. De eindredacteuren radio & online en het hoofd facilitair voeren hun werkzaamheden als vrijwilliger uit bij BredaNu.

Managementteam BredaNu

Tijmen
Moelker

Hoofdredacteur

Michelle
Jesoirens

Eindredacteur TV

Marco
Legierse

Eindredacteur Radio

Mitchell
Klijs

Hoofd facilitair

Als stichting hebben we een bestuur. De bestuursleden zijn eindverantwoordelijk voor de organisatie. De bestuursleden van BredaNu ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuur BredaNu

Jan van Borssum Waalkes

Voorzitter

Huib
de Kort

Secretaris

Ron
de Milde

Penningmeester

Alain
van Houten

Bestuurslid

Leon
Deckers

Bestuurslid

Alle lokale omroepen in Nederland hebben een Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO). De meeste leden van het PBO vertegenwoordigen een aantal wettelijk bepaalde stromingen binnen de gemeente. Het PBO bepaalt het programmabeleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de hoofdredactie. De leden van het PBO ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Contact opnemen met het PBO kan door een mail te sturen naar pbo@bredanu.nl.

PBO BredaNu

Pim
van Bel

Voorzitter, werkgevers

Jan
Roovers

Agrarisch

Paul
Alberts

Sport & Recreatie

Joyce
Witte

Onderwijs & Educatie

Lisette
Spee

Cultuur & Kunst

Chintan
Kella

Diversiteit

Berran
Tuncer

Persoonlijke titel

Pim
van Ginneken

Persoonlijke titel