ANBI

Stichting BredaNu is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Vanwege onze ANBI-status, zijn wij verplicht om de volgende gegevens te publiceren:

Naam van instelling: Stichting BredaNu
RSIN: 852069996

Adresgegevens:
Stichting BredaNu
Reduitlaan 27 – unit 0.13 & 0.14
4814 DC Breda
Telefoonnummer: +31(0)76-2100210

Hoofdlijnen beleidsplan

De missie van BredaNu is in het kort onderstaand beschreven:

BredaNu is de diep in de samenleving gewortelde lokale omroep voor Breda die kwaliteit en diversiteit biedt. BredaNu wil het rijke Bredase leven in beeld, geluid en tekst naar de burger brengen, met diepgravende actualiteit en vrolijke reportages. De essentie van de missie is dan ook: ’overal en altijd het beste lokale nieuws bieden’. Voor iedere burger van Breda (binnen een bepaalde doelgroep) toegankelijk. De een haalt onze content online, de ander op tv en weer een ander luistert naar de radio. Door een breed scala aan kijk- en luistermogelijkheden te bieden, wordt BredaNu een breed gedragen lokale omroep, waarmee elk kanaal identificeerbaar is voor de betreffende doelgroep.

Deze missie is vertaald in onderstaande visie:

Wij vinden dat Breda als negende gemeente van Nederland met ruim 185.000 inwoners een ambitieuze, degelijke lokale omroep verdient, waarbij we kwalitatief en inhoudelijk sterke items bieden, maar waarbij durf en spraakmakende tv niet wordt ontweken. Waar de burger enerzijds meegezogen wordt in steeds grotere internationale ontwikkelingen als de Europese Unie, neemt anderzijds de behoefte aan binding met de eigen omgeving toe. Wij voorzien de Bredase burgers via alle ons ter beschikking staande kanalen van relevant en amusant nieuws. De Bredanaar dient zich te kunnen identificeren met Breda, de stad, maar ook met haar inhoud, nieuws en actualiteit. Daar is waar BredaNu een grote rol vervult. Naast lokaal, ziet BredaNu ook toekomst in het regionaal samenwerken op facilitair gebied. Uitwisselen van mensen en middelen moet hierbij leading zijn.

De kernwaarden van BredaNu zijn:

LOKAAL. BredaNu voelt de stad en handelt daarnaar. Het weegt continu haar mogelijkheden om met beschikbare mensen en middelen de meest relevante of spraakmakende thema’s in de stad te belichten.

ONAFHANKELIJK. Het kijkt met een open blik de wereld in en staat los van politieke voorkeur, geloof, sociale klassen, leeftijd. BredaNu is een omroep voor iedereen. BredaNu is zich ervan bewust dat haar brede publiek verschillende behoeftes heeft hoe het nieuws geconsumeerd wordt. Het levert daarom haar nieuws af via verschillende media en biedt zo iedereen de kans op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in de stad.

VERBINDEND. Het zoekt samenwerking met Bredase bedrijven en instellingen die actief zijn op het terrein van media. BredaNu kijkt open de wereld in zoekt kansen om te versterken en versterkt te worden. Ook in haar programma-aanbod probeert BredaNu mensen bij elkaar te brengen, om te discussiëren of om mensen te inspireren om zelf een steen(tje) bij te dragen aan de Parel van het Zuiden.

INSPIREREND. BredaNu biedt bij voorkeur in Breda wonende of studerende vrijwilligers en stagiairs de mogelijkheid zich te ontplooien en om al lerend te werken of werkend te leren. BredaNu is duidelijk in wat het verwacht van haar mensen maar laat ruimte voor initiatief, prikkelt creativiteit en stimuleert persoonlijke ontwikkeling.

PROFESSIONEEL. Het voeren van een juiste bedrijfscultuur, zorgt er binnen BredaNu voor dat collega’s zich kunnen identificeren met BredaNu, haar commerciële activiteiten en de stad. Onze collega’s zijn de bakermat van ons bestaan, waarbij we dus veel waarde hechten aan de juiste inzet van deze mensen. Door een professionele organisatie te voeren, wordt BredaNu ook een volwaardig partner voor adverteerders, en (media-)partnerships.

GEDURFD
. BredaNu is zich ervan bewust zich primair te kunnen onderscheiden op boodschap (lokaliteit) en een eigen stijl. Voor wat betreft stijl gaat spraakmakendheid en durf hand in hand met kwaliteit. BredaNu wil mensen raken door bij onderwerpen die zich daarvoor lenen het randje op te zoeken.

Bestuur BredaNu

 Frank Zijlmans – voorzitter
Maryon Keldermans – penningmeester
Huib de Kort – secretaris
Leon Deckers – lid
Marlice Dreessen – lid

Beloningsbeleid
Alle bestuurders van Stichting BredaNu voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. De stichting heeft geen fte’s in dienst. BredaNu maakt gebruikt van een freelance hoofdredacteur.

Download de volledige ANBI-verklaring 2021

Download het Beleidsplan BredaNu 2021-2023

Download het Bestuursverslag 2021

Download het Activiteitenprogramma 2021