ANBI

Stichting BredaNu is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Vanwege onze ANBI-status, zijn wij verplicht om de volgende gegevens te publiceren:

Naam van instelling: Stichting BredaNu
RSIN: 852069996

Adresgegevens:
Stichting BredaNu
Reduitlaan 27 – unit 0.13 & 0.14
4814 DC Breda
Telefoonnummer: +31(0)76-2100210

Hoofdlijnen beleidsplan

Onze visie

Een stad of een dorp is meer dan een woonplaats. Of je nu in Breda, Prinsenbeek, Ulvenhout. Teteringen of Bavel woont, het is de plek waar je leeft. Een plek waar je dingen meemaakt. Een plek waar verhalen ontstaan. Verhalen die ons samen brengen of soms juist uit elkaar drijven. Grote verhalen over dingen die ertoe doen of kleine verhalen over zaken die het leven net wat mooier maken. Door deze verhalen aan elkaar te vertellen kunnen we leren, inspireren en verbinden. Zo komen we als inwoner of als gemeenschap samen vooruit en nader tot elkaar. 

Onze missie

BredaNu wil als lokale publieke media-instelling midden in de maatschappij staan. BredaNu is de plek waar verhalen uit Breda, Prinsenbeek, Ulvenhout, Teteringen en Bavel verteld worden in woord, beeld en geluid. We willen een platform zijn waar de inwoner van de gemeente Breda terecht kan om iets te leren over ontwikkelingen die impact hebben op hun leven. Waar Bredanaars geïnspireerd kunnen worden door anderen die goed doen of mooie dingen maken. En waar de inwoners zich verbonden voelen met elkaar. met de andere organisaties en bedrijven en iedereen die zich, net als BredaNu, inzetten om Breda elke dag een stukje mooier te maken. 

Bestuur BredaNu

Jan van Borssum Waalkes – voorzitter
Ron de Milde – penningmeester
Huib de Kort – secretaris
Leon Deckers – lid
Vacature – lid

Beloningsbeleid
Alle bestuurders van Stichting BredaNu voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. De stichting heeft geen fte’s in dienst. BredaNu maakt gebruikt van een freelance hoofdredacteur.

Download de volledige ANBI-verklaring 2022

Download het Beleidsplan BredaNu 2023

Download het Bestuursverslag 2022

Download het Activiteitenprogramma 2022