Droogte zorgt voor problemen bij groenonderhoud

Park Valkenberg, archieffoto | Foto: BredaNu

De aanhoudende droogte en het voornemen van de gemeente Breda om momenteel zuinig te zijn met water, zorgen voor uitdagingen bij het groenonderhoud. Als het nog langer zo droog blijft als nu, kan het zelfs gebeuren dat sommige planten geen water meer gaan krijgen.

Volgens wethouder Jeroen Bruijns (CDA) lukt het nu nog wel om op de meeste plekken bomen en platen te onderhouden. “Maar als de droogte aanhoudt en het water nog schaarser wordt, zullen we keuzes moeten maken over wat we wel en niet doen.” Daarnaast heeft de gemeente ook te maken met beperkingen bij het gebruik van oppervlakte- en grondwater, dat normaal gesproken ingezet wordt voor het groenonderhoud.

Behalve dat de gemeente zelf probeert om het waterverbruik te beperken, doet wethouder Bruijns ook een beroep op de Bredanaars: “Aan onze inwoners vragen we ook om minder water te gebruiken en bijvoorbeeld nog even te wachten met het wassen van de auto. Het is belangrijk dat we hier allemaal rekening mee houden.” 

Vallende takken

De gemeente vraagt bovendien om extra goed op te letten op vallende takken. Door de droogte kunnen deze makkelijker van een boom afbreken. Ook loszittende stoeptegels vormen momenteel een probleem, doordat het zand onder de tegels te droog is.

Het melden van zulke problemen bij het groenonderhoud kan via een formulier op de website van de gemeente Breda of via de BuitenBeter-app.