Waterschap Brabantse Delta stelt tijdelijk onttrekkingsverbod in

Het beregenen van een weiland | Foto: Ria / Pixabay

Waterschap Brabantse Delta heeft dinsdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld voor West-Brabant. Vanaf zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds is het niet toegestaan om water te gebruiken uit sloten, beekjes en rivieren. Wel is er een uitzondering voor het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee.

Het waterschap neemt de maatregel om de gevolgen van de aanhoudende droogte tegen te gaan. Als het waterpeil nog verder zakt, kan het waterschap niet meer aan de vraag naar water voldoen. Het water is onder andere nodig om sloten en beken te spoelen. Gebeurt dat niet, dan bestaat er een kans dat er blauwalg gaat ontstaan. Ook zorgt een te lage waterstand voor schade aan oevers en kunnen planten en dieren in het water doodgaan.

Eerder verbod

Het zogenaamde urenverbod dat dinsdag ingaat, is niet de eerste maatregel die het waterschap neemt. Eerder had het al een onttrekkingsverbod ingesteld voor specifieke gebieden in West-Brabant.