Lezing 50 jaar Jazzfestival

De Oranjeboom en erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau organiseren op 12 mei de lezing 50 jaar Jazzfestival deel 2 . Vorig jaar heeft Jack van Elewout al deel 1 voor zijn rekening genomen. Aan de hand van foto- film en geluidsfragmenten vertelt hij verder over een halve eeuw jazzfestival in Breda.

In 1970 nam een groepje jonge jazzmuzikanten vanuit de Roaring Twenties Jazz Club in Breda (RTCB) het initiatief tot het houden van een meerdaags jazz-muziekevenement. De keuze viel op het weekend van Hemelvaart, omdat dan nog geen bijzondere activiteiten in de stad werden georganiseerd.

De concerten werden gehouden door de huisorkesten van de RTCB aangevuld met bevriende orkesten uit Nederland, België en Duitsland. Verreweg de meeste concerten vonden plaats in het in 1969 geopende congres- en concertcentrum Het Turfschip aan het Chasséveld. Daarnaast nam ook café De Graanbeurs een prominente plaats in het programma in.

Eerste editie

Het allereerste festival ging op donderdag 20 mei 1971 van start op het Chasséveld. Overdag traden enkele orkesten op in open SKOL-vrachtwagens op de Havermarkt of gewoon in een hoekje van het terras op de Grote Markt.

In 2020 maakte Breda zich op voor de gouden jubileumeditie, maar door de corona pandemie werd dit jubileum zelfs 2 maal uitgesteld. Uiteindelijk werd van 26 t/m 29 mei 2022 dan toch het vijftigste festival gehouden. En dit jaar zal het 51ste festival plaatsvinden van 18 t/m 21 mei. Veel elementen van toen vormen nog steeds een wezenlijk onderdeel van het huidige programma, maar het zwaartepunt ligt nu al ruim 25 jaar op alle festiviteiten in de buitenlucht.

Jack van Elewout

Jack van Elewout is jazzliefhebber en muzikant. Hij heeft alle festivals meegemaakt in diverse geledingen en is als middelbare scholier begonnen met het verzamelen en bewaren van publicaties aangaande het muziekevenement. De verzameling is vanaf 1976 uitgebreid met de jaarlijkse live-registraties op LP en vanaf 1985 op CD.

De lezing vindt plaats in Ontmoetingscentrum De Vlieren (Monseigneur Nolensplein 1, 4812 JC Breda)van 19.30 tot 22.00 uur (zaal open: 19.00 uur).

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ werd opgericht in 1948. Sinds haar oprichting geeft de vereniging een jaarboek uit en verzorgt onder andere excursies en lezingen. Voor meer informatie. De erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau is opgericht in 1953 als heemkundige kring van Breda. De vereniging legt zich toe op de geschiedenis van Breda en omstreken.