World Restart a Heart day: Het belang van kunnen reanimeren

Wereldwijd wordt ieder jaar op 16 oktober aandacht gegeven aan reanimatie. Het belang van reanimatie en ook het belang van omstanders die eerste hulp kunnen bieden.

Omstanders zijn sneller aanwezig dan de hulpdiensten. De eerste 6 minuten bij een incident waar reanimatie nodig is, zijn cruciaal. Het is dus ook cruciaal dat omstanders weten wat ze moeten doen, zodat deze 6 minuten niet verloren gaan. Door sneller te beginnen met reanimeren, kunnen meer levens gered worden. Het thema van World Restart a Heart Day is ‘Elke burger op de wereld kan een leven redden.’

Reanimeren kan je leren bij een reanimatie cursus, zoals gegeven door E.H.B.O. Evenementen Team en Opleidingscentrum Breda. Zij leren mensen hoe ze moeten reanimeren, mond op mond beademing moeten geven, een AED moeten gebruiken en meer. Ook leggen ze de nadruk op het herkennen van hartklachten. Bijvoorbeeld waar het slachtoffer pijn heeft, zoals de borst en arm, of kaak en nek bij vrouwen, bij wie klachten zich anders kunnen uiten dan bij een man. En wat de stappen zijn wanneer iemand deze klachten heeft, dus 112 (laten) bellen, de luchtweg openen en beginnen met borstcompressies.

Bas Kennis van E.H.B.O. Evenementen Team Breda roept Bredanaars op, “Leer reanimeren. Er zijn zoveel verenigingen en organisaties waar je kan leren reanimeren.” zo kan je je aanmelden via de website van de organisatie voor een les. “Leer de technieken. Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe meer mensenlevens gered kunnen worden.”

HartslagNu

HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem van Nederland. De overlevingskans van iemand met een circulatiestilstand is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Via HartslagNu kunnen burgerhulpverleners zich aanmelden. Zij krijgen een melding wanneer er een incident is via de 112-meldkamer. Vervolgens kunnen zij naar het incident toe om eerste hulp te verlenen tot zorgverleners het over kunnen nemen. Het aantal burgerhulpverleners stijgt, maar HartslagNu heeft nooit genoeg burgerhulpverleners. Aanmelden kan via de website.

Overlevingskans

De overlevingskans van iemand waarbij reanimatie nodig is, is onder andere afhankelijk van de snelheid en deskundigheid van de hulp en de leeftijd en gezondheid van het slachtoffer. Van de 100 mensen die worden gereanimeerd buiten het ziekenhuis, overleven er 20 tot 25 personen. Er vinden in Nederland ongeveer 300 circulatiestilstanden per week plaats buiten het ziekenhuis. De gemiddelde leeftijd van het slachtoffer is 67 jaar oud. 70% van gevallen van een circulatiestilstand vindt plaats in en rond het huis. 80-90% van mensen die een circulatiestilstand overleven, geven aan na een jaar na de reanimatie weer een goede levenskwaliteit te hebben en 72% procent is na een jaar weer aan het werk.

Kijk voor meer informatie over reanimatie op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad.