Subsidie voor energiebesparende ideeën van Bredanaars

Foto: Pexels/Kelly

Veel Bredanaars zijn bezig met energiebesparende initiatieven in hun wijk of buurt. Om dit te stimuleren komt de gemeente met een subsidieregeling voor initiatieven met het doel om de warmtevraag van woningen terug te dringen.

Vanaf januari 2024 is er een subsidie van maximaal 5.000 euro per bewonersinitiatief beschikbaar. Zo wil de gemeente Bredanaars stimuleren om zelf met ideeën te komen om om te gaan met de energietransitie. Deze ideeën helpen zowel Bredanaars geld op de energierekening te besparen, als met Bredase klimaatdoelen, zoals om in 2044 aardgasvrij te zijn. De bewoners- of energie-initiatieven moeten als doel hebben om de warmtevraag van woningen terug te dringen. Voorbeelden van deze initiatieven zijn informatiebijeenkomsten of het laten uitvoeren van een energiescan van woningen.

“Met de nieuwe subsidieregeling geven we deze bewonersinitiatieven een extra zetje om daadwerkelijk aan de slag te gaan”, zegt wethouder Energie Peter Bakker, “Zo zetten we weer een mooie stap richting ons doel om minder afhankelijk te worden van energie.”