Stemgedrag Bredase gemeenteraad nu zichtbaar, voor wie van speuren houdt

Sinds kort is het mogelijk om online in te zien hoe Bredase raadsleden hebben gestemd over voorstellen die in de gemeenteraad voorbij komen. ‘Hartstikke mooi, die transparantie’, zul je wellicht denken. Inmiddels kennen mensen die de politiek volgen ook de bekende groene en rode bolletjes uit de stemmingen in de Tweede Kamer. Maar om bij de Bredase stemresultaten terecht te komen, is er nogal wat speurwerk nodig.

Alle vergaderonderwerpen en bijbehorende documenten zijn voor iedereen terug te vinden in Notubiz. Dat is het online systeem dat onder andere de Bredase raad gebruikt voor de raads- en commissievergaderingen. Het doel is om de gemeentepolitiek transparanter te maken. De makers van de software streven dan ook naar ‘heldere bestuurlijke en politieke besluitvorming’.

Postzegels en jojo’s

Maar hoe helder is de vindbaarheid van de uitslagen? Stel, je wilt weten hoe partijen hebben gestemd over de structurele opvang van asielzoekers in Breda. Ten eerste zul je dan moeten uitzoeken in welke vergadering het onderwerp is besproken en op welke dag deze vergadering plaatsvond.

Vervolgens moet je maar net de naam van de motie weten waarin het onderwerp wordt behandeld. De moties worden ingediend door één of meerdere raadsleden en zij zijn graag creatief met de namen van hun motie. Daar is niets mis mee, maar maakt het in dit geval wel lastiger om bij het juiste onderwerp te komen. De motie over de opvang van asielzoekers heet bijvoorbeeld geen ‘Structurele opvang asielzoekers’, maar ‘Opvang is geen jojo’. Nu is in dit geval aan de naam nog wel af te leiden waar het over gaat, maar de documentnaam ‘Alle postzegels samen’ over een bestemmingsplan in Prinsenbeek of een ouder amendement ‘Uitbreiding categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen is vereist’ over de Bredase woningmarkt zijn wat minder duidelijk.

Wie helemaal naar beneden scrolt en op het icoontje voor de bijlagen klikt, komt uit op een reeks bestanden waar per voorstel de uitslag kan worden gedownload.
Een gedeelte van de lijst met de uitslag van het stemmen over één voorstel.
Momenteel het hoogst haalbare

Raadsgriffier Paul Piket ziet ook dat het niet de makkelijkste werkwijze is. “Technisch was dit hetgeen wat we konden regelen. Op verzoek van de raad, met name de LPF-fractie, hebben we gekeken wat mogelijk was. Voorheen kon je de stemresultaten ook al achterhalen, maar dan moest je in de notulen kijken.”

Ook binnen de Bredase politiek is nog niet iedereen overtuigd van het succes van deze nieuwe functie. De partij BuurtBelangen, die meedeed aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, maar geen zetel behaalde, schrijft op Twitter: “Ingewikkelder kunnen we de transparante politiek niet maken”. De beweging pleit voor een aparte website om het stemgedrag overzichtelijk te maken.

Taartdiagrammen

Piket: “Tijdens de raadsvergadering zelf maken we gebruik van taartdiagrammen, maar deze kunnen we helaas niet exporteren naar Notubiz. We zien ook dat het huidige systeem omslachtig is, maar we zijn ondertussen op de achtergrond aan het kijken wat we kunnen verbeteren. De beste ingang is overigens de maandbrief. Daar hebben we alle moties geplakt achter het besluitpunt. Dan kom je er vanzelf bij uit. Zo proberen we de zoeker een beetje te helpen.”

Vooropgesteld, meer transparantie is een goede stap vooruit. Maar dit lijkt toch wel een stap met een flinke gebruiksaanwijzing te zijn. Voor de mensen die er écht niet aan uitkomen, heeft Piket ook nog een oplossing: “Er is ook nog altijd het ouderwetse telefoontje. Mensen zijn van harte welkom om naar de griffie te bellen, daar zijn we voor.” De raadsgriffie is te bereiken via telefoonnummer 076-5293499.