RBL West-Brabant probeert schoolverzuim tegen te gaan

Foto: Pixabay

Na een periode van twee coronajaren, werd dit schooljaar geprobeerd om weer ‘normaal’ onderwijs te kunnen geven. Het is onder andere de bedoeling dat leerlingen weer fysiek naar school komen, maar dit blijkt lastiger dan gedacht.

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal verzuimmeldingen is gestegen ten opzichte van andere jaren. Daarnaast hebben steeds meer jongeren ook last van psychische klachten. Het Regionaal Bureau leren (RBL West-Brabant) vindt dat het tijd is voor maatwerk om jongeren te ondersteunen en terug de schoolbanken in te krijgen.

Verschillende factoren

Er zijn verschillende soorten verzuim. Een kind kan niet naar school gaan, omdat de ouders hem of haar meenemen op vakantie buiten schoolvakanties. Dit heet luxe verzuim. Door het loslaten van de reisbeperkingen, is het aantal jongeren dat jaarlijks met luxe verzuim gaat verdubbeld ten opzichte van vorig schooljaar.

Er bestaat ook absoluut verzuim. Hiermee bedoelt men, wanneer iemand leerplichtig is (onder 18) en niet staat ingeschreven bij een school. Dit verzuim vindt al plaats vanaf de eerste dag dat een kind niet naar school gaat. Ook dit verzuim is fors toegenomen. Een deel van dit verzuim komt door de vluchtelingen die zijn opgevangen uit Oekraïne. School was voor hen niet een prioriteit en vaak werd er gedacht dat zij niet voor een lange periode in Nederland zouden zijn.

Ook onder de groep die ‘thuiszitters’ genoemd wordt, is het verzuim flink gestegen. Hieronder vallen leerlingen die bijvoorbeeld spijbelen, maar ook zorgleerlingen die bijvoorbeeld vanwege hun ziekteverzuim veel lessen hebben gemist. Doordat de groep zo divers is, is het ook complex om oplossingen voor deze groep te bedenken.

Tenslotte is er nog een groep die voordat zij de opleiding afgemaakt hebben, de school verlaten. Deze groep worden de ‘voortijdig schoolverlater’ of VSV genoemd. Vorig jaar liepen de cijfers van deze groep terug, maar dit schooljaar zijn er veel jongeren eerder gestopt met school. Volgens het RBL West-Brabant heeft dit vooral te maken met de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen veel verdienen en dat klinkt dan aantrekkelijker dan school.

Oplossing

Alle gevallen van verzuim zijn complexer geworden en vaak hebben leerlingen hulp nodig op meerdere gebieden. Volgens RBL West-Brabant is het antwoord maatwerk. Ieder kind is anders en heeft ook iets anders nodig, aldus de organisatie.