Breda krijgt miljoen euro per jaar voor plan om criminaliteit onder jongeren te voorkomen

BredaNu
BredaNu

Breda roept het plan ‘Preventie met Gezag’ in het leven. Dit plan moet ervoor zorgen dat jongeren in Breda gelijke kansen hebben en de criminaliteit onder jongeren laat afnemen. Voor het plan heeft de gemeente een bijdrage van het Rijk gekregen van één miljoen euro per jaar.

Toename

Uit cijfers is gebleken dat het aantal jongeren dat strafbare feiten pleegt toeneemt. Er wordt steeds meer gekozen om op een makkelijke manier geld te maken. Denk bijvoorbeeld aan het vervoeren van drugs. Zo worden kwetsbare jongeren betrokken bij de criminaliteit. Het doel van het plan is om te focussen op preventie.

Meerjarenplan

De gemeente wil jongeren laten inzien dat snel geld verdienen niet altijd beter is. Ze willen laten zien dat jongeren ook andere mogelijkheden hebben en dat ze ook rechten hebben. Het plan Preventie met Gezag is een samenwerking van justitiële partners, wijkpartners en jeugdprofessionals. Per jaar zal er €1 miljoen worden gesubsidieerd vanuit het Rijk om de plannen te verwezenlijken. Dit geldt voor vier jaar, met mogelijk een verlenging tot maximaal 10 jaar.

Kwetsbaar

Het plan zal vooral focussen op kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare wijken. Hierdoor zouden zij een hoger risico lopen om in de criminaliteit terecht te komen. Professionals zullen de jongeren andere mogelijkheden laten zien, doormiddel van het bieden van kansen en de jongeren te helpen met het stellen van grenzen. De eerste wijk waar het plan zal worden uitgevoerd is de Hoge Vucht. De gemeente laat weten hopelijk in de toekomst meerdere wijken bij het project te kunnen betrekken.