Jongerenhulporganisatie Villa Boerebont in financieel zwaar weer

Stockfoto | Foto: Pixabay

De Bredase jongerenhulporganisatie Villa Boerebont verkeert in financieel zwaar weer. Dat heeft de stichting donderdagmiddag zelf bekend gemaakt.

Sinds 2022 kampt de organisatie, waar jongeren beschermd wonen of ambulante begeleiding krijgen, al met financiële problemen en dreigde er een faillissement. Dankzij een reorganisatie en afspraken met financiers kon dat afgewend worden. Inmiddels is gebleken dat die stappen niet voldoende waren en kwam de organisatie tot de conclusie dat een financieel gezonde bedrijfsvoering niet langer mogelijk is.

Om de zorg aan de cliënten te kunnen waarborgen, sprong de gemeente Breda de afgelopen maanden al bij door voorschotten uit te keren. Inmiddels ligt er een voorstel vanuit het college bij de Bredase gemeenteraad om eerdere en toekomstige voorschotten om te zetten naar een lening ter waarde van maximaal anderhalf miljoen euro, zodat Villa Boerebont de zorg voor haar cliënten op een gecontroleerde manier over kan dragen aan een andere zorgverlener.

Daarbij houdt het college al wel rekening met de mogelijkheid dat ruim de helft van dat bedrag niet terugbetaald zal kunnen worden aan de gemeente.