D66: ‘Hebben BOA’s wel tijd voor handhaving verkeersregels?

Sinds deze week mogen Bredase BOA’s handhaven op een aantal lichte verkeersovertredingen. De D66-fractie in de gemeenteraad vraagt zich echter af of de handhavers daar wel de tijd voor hebben. Die vraag komt niet uit de lucht vallen, want het college van burgemeester en wethouders heeft zelf al een aantal keer aangegeven dat handhavers het al vaak te druk hebben.

De handhavers in Breda doen mee aan een landelijke pilot. De ambtenaren mogen bekeuringen uitschrijven voor het vasthouden van een telefoon op de fiets, voor voetgangers en fietsers die door rood lopen of rijden en voor fietsers die geen of verkeerd licht op hun fiets hebben. Het doel is dat de politie, die ook niet bepaald tijd over heeft, ontlast wordt.

Kwaliteit onder druk?

D66 maakt zich echter zorgen over de vraag of de kwaliteit van de handhaving nu onder druk komt te staan. Meerdere keren kreeg de raad al nul op het rekest als het ging om andere zaken waarbij meer handhaving wenselijk was. “Wij denken dan bijvoorbeeld aan het debat over uitbreiding van de vuurwerkvrije zones en het debat over het handhaven van het lachgasverbod, waarin werd gesteld dat dit onmogelijk zou zijn omdat daar simpelweg niet genoeg fte voor beschikbaar zou zijn:, zo schrijft de fractie in een brief aan het college.

De partij is onder andere benieuwd naar hoeveel handhavers nu voor deze verkeerszaken zullen worden ingezet. Ook wil D66 weten of en welke andere handhavingszaken nu minder aandacht gaan krijgen. Ten slotte vraagt de fractie om een breder debat over handhaving in Breda.

Het college zal naar verwachting over enkele weken reageren op de vragen.