Burgemeester Depla: politietekort leidt tot ‘moeilijke keuzes’

Politie | Foto: BredaNu

Burgemeester Paul Depla van Breda verwacht dat er ‘moeilijke keuzes’ gemaakt zullen moeten worden bij de politie. Vanwege een aanhoudend tekort aan agenten zal er binnen de driehoek van politie, burgemeester en het Openbaar Ministerie (OM) kritisch moeten worden gekeken naar wat wel kan en wat niet. Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

Depla noemt de uitstroom als gevolg van de vergrijzing als een van de oorzaken van het tekort aan agenten, een uitdaging die in het hele land merkbaar is. Maar ook de werkdruk neemt toe, onder andere door de verschillende crises in de maatschappij. Depla: “De coronapandemie, de stikstofdiscussie, de toestroom van vluchtelingen, het brengt onzekerheid waarbij het debat over deze maatschappelijke vraagstukken steeds meer lijkt te polariseren.”

Ingewikkelde opdracht

Volgens de burgemeester staat de lokale driehoek voor een ingewikkelde opdracht. Er zal bij sommige werkzaamheden een afweging moeten worden gemaakt. Sommige taken zullen vanwege het politietekort tijdelijk minder of in het uiterste geval niet meer kunnen worden uitgevoerd. De incidentenafhandeling, dus het reageren op 112-meldingen, zal de hoogste prioriteit blijven krijgen. Werkzaamheden rondom evenementen staan echter alweer een treetje lager op de prioriteitenlijst.

Compliment

Depla sluit zijn brief af met een compliment aan de politie. “Ondanks alle werkdruk blijft de politie zich professioneel inzetten voor onze veiligheid. Gegeven alle veiligheidsvraagstukken, de elkaar opvolgende crisissen en de onrust in onze samenleving verdient de politie onze steun en ons begrip voor het gegeven dat de politie hoe graag zij ook wil niet altijd meer aan alle vragen kan voldoen”