55 tijdelijke woningen in voormalig gemeentelijk kantoorpand Claudius Prinsenlaan

Het voormalige gemeentelijke kantoorpand aan de Claudius Prinsenlaan in Breda heeft een nieuwe transformatie gekregen. Vorig jaar werd het pand verkocht aan Alwel en vandaag is het startschot gegeven voor de verbouwing. Er komen 55 tijdelijke sociale huurwoningen voor jongeren, waarvan een derde bestemd is voor de statushouders. De wethouders Jeroen Bruijns (vastgoed) en Arjen van Drunen (wonen) hebben samen met de directie van Alwel (woningcorporatie) en SoMa (Somnium en Maas Jacobs) deze mijlpaal gemarkeerd.

De verandering van het leegstaande kantoordeel tot een leefbare ruimte voor jongeren is een grote ontwikkeling in een tijd waarom de vraag naar betaalbare woningen in Breda hoog is. Wethouder Jeroen Bruijns benadrukt het belang van het benutten van gemeentelijke vastgoed om woningen mogelijk te maken. Voornamelijk voor de doelgroepen die moeite hebben met het vinden van passende huisvesting.

Dringende behoefte

Het resultaat zal bestaan uit 55 studio’s/ appartementen op de verdiepingen, met voorzieningen als een inpandige fietsenstalling, wasbar en gezamenlijke ruimte van B’WISE (bedrijf campus) op de begane grond. Alwel zal verantwoordelijk zijn voor de realisatie van deze woningen. De dringende behoefte aan huisvesting, met name voor jongeren en statushouders, wordt erkend door de gemeente Breda. De druk op de woningmarkt is al een geruime tijd voelbaar, wat vraag om creatieve oplossingen om aan de vraag van de woningtekort te voldoen.

Oplossing

De verbouwing van het voormalige kantoorpand aan de Claudius Prinsenlaan is volgens de betrokken partijen een stap in de goede richting om de druk op de woningmarkt in Breda te verlichten. Met een mix van tijdelijke en permanente oplossingen wordt er gewerkt aan een betere toegankelijkheid tot betaalbare huisvesting voor alle inwoners.