Lezing RAUW: hoe ga je om met verdriet?

Zuylen
Zuylen

Dierbaren die overlijden, dit zijn vaak moeilijke momenten in iemands leven. Hoe ga je om met dat verdriet? En hoe ga je verder?

De lezing

Op 22 januari geeft Marjolein Hartman een lezing over haar boek en bespreekt ze haar persoonlijke ervaring met verdriet en pijn. Ze verloor in de nacht van 11 op 12 mei 2020 haar zoon Max. Hij was toen nog maar twintig jaar. Hij is een van de surfers die omgekomen is door de metershoge schuimlaag in Scheveningen.

Als ouder hoopte Marjolein Hartman dit nooit mee te maken. Haar wereld stond op z’n kop. Toch vond ze in deze zware periode steun in het schrijven. Uiteindelijk heeft dat tot een boek geleidt: RAUW. In het boek verteld ze over het eerste jaar zonder haar zoon. Ook geeft het boek weer hoe belangrijk het is om verdriet te delen met naasten. Zodat zij ook steun zouden kunnen bieden.

Wij spraken met Lisianne Fennema, de rouw- en verliesbegeleider van Zuylen.

Waarom hebben jullie gekozen voor deze lezing? 

“Ik kreeg een tip van een vaste bezoeker van onze betekenisvolle bijeenkomsten om dit boek eens te lezen. En, deze tips neem ik altijd serieus. Toen ik het boek in handen had, liet het me niet meer los. Ik heb het in 1-ruk uitgelezen en was bijzonder onder de indruk van deze schriftelijke weergave van rauwe pijn. Het was zo open, direct en ook confronterend. En al lezende, ontstond bij mij het besef over hoe onvermogend we als mensen zijn naar mensen in dit diepste verdriet.”

Wat hopen jullie dat het verhaal van mevrouw Hartman anderen kan brengen? 

” Ik hoop van harte, dat dit verhaal ons doet beseffen dan alleen liefde ons kan verder kan helpen, in welk verdriet ook.”

Veel mensen geven aan steun te halen uit het verhaal van mevrouw Hartman. Waarom is dit denken jullie?

“Dit boek vol rauwe rouw, zal voor veel mensen erkenning en herkenning geven. Marjolein, weet op haar directe, vlijmscherpe manier, heel minutieus en precies de pijn bloot te leggen en daar woorden aan te geven.”

Zien jullie een verschil in vormen van rouw? 

“Ja zeker, rouw is voor iedereen verschillend, ik zeg regelmatig rouw is net zo verschillend als dat mensen van elkaar verschillen. En, zo gaat ook iedereen verschillend met rouw om. Want rouw ontstaat niet alleen bij het verlies van een dierbare. Maar ook verlies van gezondheid of verlies van je baan kan ervoor zorgen dat je diepe rouw ervaart. En eigenlijk is de enige troost bij diepe rouw, de nabijheid van de ander! Dus liefde, zoals Marjolein het ook zo treffend noemt.”

Organiseren jullie zulke lezingen vaker?

“Ja zeker, we organiseren deze betekenisvolle bijeenkomsten nu ruim 22 jaar! En, gezien het boek van Marjolein, mogen we hier waarschijnlijk nog wel 222 jaar mee doorgaan.”

Wat voor effect hebben deze op de bezoekers?

“Ik hoor, vaak terug dat bezoekers zich getroost, gesteund maar ook erkent voelen. En dát erkenning en herkenning terugkomt, dat is waar we als mens zoveel en vaak nood aan hebben. Ook hoor ik terug, dat bezoekers deze middagen als een “warm bad” ervaren, het kopje koffie en iets lekkers erbij. En ik weet zelfs van vaste bezoekers, dat ze elkaar juist bij Zuylen op deze bijeenkomsten treffen. Dus, ja deze bijeenkomsten zorgen ook nog eens voor een mooi verbondenheid tussen mensen.”

Wat voor soort mensen komen vaak naar jullie lezingen? (Bijvoorbeeld Nabestaanden of mensen die geïnteresseerd zijn in het boek) 

“We kunnen bogen op inmiddels een “harde kern” maar dat neemt niet weg, dat er ook gasten soms van heinde en ver komen. Naast het organiseren van deze bijeenkomsten, ben ik ook rouw- en verlies begeleider en vanuit die hoedanigheid, kan ik ook nog wel eens nabestaanden een stukje op weg helpen door ze te attenderen op deze bijeenkomsten en veelal krijg ik dan een reactie met dankbaarheid en tevredenheid terug.”

Wie is de volgende gast?

“In februari komen er twee jonge vrouwen langs. De een heeft als het ware een rouwtour gehad in de theaters na het verlies van haar vader. De ander heeft een boek geschreven, ‘Van Harte Gecondoleerd’. Beiden willen zorgen dat er meer luchtigheid kan zijn als we praten over overlijdens. Dit is een sterk contrast met het verhaal van Marjolein. Zo willen we ook verschillende perspectieven laten zien.”

Praktische informatie

Vanaf 14.00 start de bijeenkomst. Toegang is gratis.

Locatie: Zuylen Uitvaartverzorging, Crematorium en Begraafpark, Tuinzigtlaan 11 in Breda