Oproep tot verandering bij NAC: Supporters eisen transparantie

Supporterscafé Beatrix in het Rat Verleghstadion | Foto: Tijmen Moelker / BredaNu

Verschillende supportersgroepen van NAC hebben het vertrouwen in het bestuur opgezegd. Dat staat in een gezamenlijke brief. Zij eisen meer inspraak.

Sinds de overname van NAC zijn er, volgens de supporters, weinig verbeteringen te zien binnen de club. Zij maken zich steeds meer zorgen over de koers van de club en uiten hun bezorgdheid over het gebrek aan transparantie en effectief bestuur. Anderhalf jaar geleden, onder druk, gaven de supporters hun zetel in de Raad van Commissarissen tijdelijk op om het proces naar een nieuwe structuur niet te verstoren. Beloftes voor regelmatige vergaderingen en nuttige samenwerking zijn echter niet nagekomen. Dit gebrek aan communicatie en samenwerking tussen de clubbestuurders (STAK en RvC) en de supporters heeft geleid tot groeiende frustratie binnen de fanbase.

De Klankbordgroep, die was opgericht om de belangen van supporters te vertegenwoordigen, heeft nauwelijks invloed kunnen oefenen. Ondertussen blijven de bestuurders onzichtbaar en lijken ze meer macht te hebben dan oorspronkelijk bedoeld was. Recentelijk opgedoken situaties, zoals die met de teammanager van het eerste elftal, hebben de zorgen van supporters verder aangewakkerd.

Verandering

De roep om verandering wordt steeds luider. De supporters eisen de terugkeer van hun zetel in de Raad van Commissarissen en pleiten voor een nieuwe Raad van Commissarissen en STAK-voorzitter die de belangen van supporters serieus nemen en openheid van zaken geven.

Vernieuwing

Hoewel supporters niet pleiten voor een complete herstructurering van de club, benadrukken ze dat het tijd is voor vernieuwing en een transparanter bestuur. Met het nieuwe seizoen voor de deur dringen ze aan op actie om de toekomst van NAC veilig te stellen.