VVD en CDA: ‘Kijk beter naar clusterparkeren deelscooters’

Aanbieders van deelscooters moeten meer overleggen over de plaatsen waar de scooters geparkeerd kunnen worden. Om overlast tegen te gaan, zijn zogenaamde clusterplaatsen in het leven geroepen. Dat zijn centrale locaties waar gebruikers hun deelscooter kunnen neerzetten. De Bredase VVD- en CDA-fracties krijgen naar eigen zeggen nog vaak signalen over overlast. Dat was de aanleiding om er vragen over te stellen aan het college.

Vooropgesteld zien beide partijen de toegevoegde waarde van de deelscooters. “We vinden het van belang dat de deelscooters een mooie rol in de stad hebben”, licht raadslid Martijn Meeuwissen (VVD) toe. “Maar wat je de afgelopen jaren hebt gezien, is dat het ook best wel wat verrommeling met zich meebracht. Er werd op plekken geparkeerd waar we dat echt niet willen.”

Recht voor een kantoorpand

Vorig jaar werd er door de gemeenteraad ook al aandacht gevraagd voor de ergernissen van bewoners als het gaat om foutgeparkeerde deelscooters. Volgens Meeuwissen hebben de aanbieders van deelscooters die signalen vervolgens goed opgepakt, onder andere door clusterplaatsen aan te wijzen. Daar ligt volgens het raadslid de volgende uitdaging.

“Je ziet bijvoorbeeld in Prinsenbeek, waar er voor een cafetaria een aantal opgesteld zijn. Je ziet het aan de Baronielaan, waar het recht voor een kantoorpand staat waardoor die mensen niet meer naar buiten kunnen kijken. Dat zijn onwenselijke zaken en dat moeten we echt niet willen”, concludeert Meeuwissen.

Betalen voor gebruik openbare ruimte

Een andere suggestie die de partijen doen, is het heffen van de zogenaamde precariobelasting op de deelscooters. Ondernemers die gebruik maken van de openbare ruimte, moeten daarvoor betalen. Denk dan bijvoorbeeld aan een horeca-ondernemer met een terras op een plein, of een winkelier die een reclamebord op straat zet. Het gaat de VVD en het CDA dan vooral om de ongelijkheid die er nu bestaat. De aanbieders van de scooters profiteren nu namelijk wel van de openbare ruimte, maar hoeven daar niets voor te betalen. Ook in andere gemeenten kijkt men naar zo’n heffing.

Ten slotte wil de raad ook weten hoever het college is met een vergunningstelsel. Bedrijven zouden dan alleen deelscooters aan mogen bieden als zij daar een vergunning voor hebben. Momenteel geldt namelijk formeel alleen de wegenverkeerswet. Daarnaast kunnen gemeenten ook nog wel in gesprek met aanbieders, maar binnen een vergunning kunnen afspraken makkelijker formeel vastgelegd worden. Bijvoorbeeld over hoeveel tijd een aanbieder heeft om een scooter op te halen, als deze hinderlijk geparkeerd is. Binnen Brabant heeft Eindhoven al zo’n stelsel in werking. In Tilburg gaan vanaf 1 september strengere maatregelen gelden.