Voor het eerst diploma voor leerlingen praktijkonderwijs

Een primeur voor de leerlingen van Curio Praktijkonderwijs Breda: voor het eerst krijgen de geslaagden namelijk een echt diploma. Voorheen moesten de leerlingen die klaar waren het doen met een certificaat. Deze week reikte de school de eerste diploma’s uit.

Er moest een wetswijziging aan te pas komen om de diploma-uitreiking mogelijk te maken. Het praktijkonderwijs valt onder het voortgezet onderwijs. Maar waar het vmbo, de havo en het vwo wordt afgesloten met een officieel diploma, gebeurde dat in het praktijkonderwijs dus niet.

Hard werken

“En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar”, vindt Lindsey Huijbregts, mentor van een uitstroomklas op de praktijkschool van Curio. “Leerlingen op de praktijkschool werken net zo hard, en misschien zelfs nog wel een beetje harder, dan leerlingen op het vmbo of op de havo. Die hebben ook recht op een erkend diploma. We zijn heel blij dat dat nu zo is.”

Ook voor leerlingen is het een opsteker. Dorota heeft les in de richting Zorg & Welzijn. Regelmatig krijgt ze te maken met vooroordelen: “Mensen zeggen weleens ‘jullie kunnen niks’, ‘je bent niet slim genoeg’ of ‘jullie kunnen niet werken’. Maar kijk, wij kunnen niet zo goed met ons hoofd werken, maar we kunnen wel met onze handen veel doen.”

Eigenwaarde

Ook Huijbregts herkent dat het diploma iets doet met de eigenwaarde van de leerlingen. “Zij doen hier vijf of zes jaar heel hard hun best. Dus dat is wel heel fijn aan dat er nu een diploma is, het is een stap in de goede richting.”