Stresstest voor Amphia: Grootste rampenoefening in negen jaar tijd

Zaterdag zal het Amphia Ziekenhuis in Breda opgeschrikt worden door een grote ramp. De reden dat we daar nu al over kunnen schrijven, is dat het om een geplande oefening gaat. Het precieze scenario wordt nog even onder de pet gehouden door crisiscoördinator Jeroen van Dijk. “Het is in ieder geval een groot ongeluk met veel slachtoffers.”

Vrijdag is de brandweer op het parkeerterrein van het ziekenhuis al druk bezig met het treffen van voorbereidingen voor de rampenoefening. Oefenen doet het ziekenhuis wel vaker, maar meestal op een kleinere schaal. Het voornaamste doel voor Amphia is om te zien hoe het ziekenhuis in de praktijk om zal gaan met een groot aantal slachtoffers dat op hetzelfde moment hulp nodig zal hebben. En dat natuurlijk in samenwerking met andere hulpverleners, zoals de ambulancedienst, de politie, brandweer, het Rode Kruis en de GHOR.

Van verbandje tot personeelsinzet

“Op het moment dat we te maken krijgen met een ramp, dan overstijgen we het normale patiëntenaanbod dat we dagelijks verwerken”, legt Van Dijk uit. “Dat is altijd al vrij fors, maar nu krijgen we in hele korte tijd heel veel patiënten.” Het ziekenhuis heeft daar plannen voor klaar liggen. De oefening is bedoeld om te kijken of die plannen ook werken.

De brandweer treft voorbereidingen voor de rampenoefening bij Amphia | Foto: BredaNu

Het grote aantal patiënten dat tegelijkertijd opgenomen wordt zal al een uitdaging op zich zijn, maar er zijn ook andere factoren waar tijdens de oefening op gelet wordt. “Hoe ga je collega’s bereiken? Maar ook: hoeveel spullen heb je op voorraad? Je test eigenlijk de hele keten, van heel klein, een verbandje, tot heel groot, hebben we voldoende capaciteit in huis.”

Realistisch

De oefening zal zo realistisch mogelijk worden. Dat betekent dat er ook ‘slachtoffers’ in worden gezet. Geen vrijwilligers die een keer ‘au’ roepen, maar professionele acteurs met nagebootste, maar echt ogende verwondingen. Wat ook deel uitmaakt van de realiteit, is dat het ziekenhuis tijdens de oefening gewoon door blijft draaien. Tijdens een echte ramp zullen de ‘normale’ patiënten er immers ook gewoon zijn.

Van Dijk: “Amphia is morgen ook volledig bereikbaar, we hebben ook een normale spoedeisende hulp en huisartsenpost. We hebben de afdeling wel in tweeën gesplitst voor de oefening.” Wie dus morgen een been breekt, kan gewoon in het Bredase ziekenhuis terecht.