Jong geleerd is oud gedaan: Verkeerspeurtocht voor peuters

Het was een bijzonder tafereel zo op de maandagochtend: een stoet peuters van Peuteropvang De Druppeltjes gingen in een lange stoet hand in hand met de ouders of groepskrachten de wijk in. Het doel was om de kinderen, ondanks hun jonge leeftijd, bewust te maken van het verkeer en de regels die daarbij horen.

Daarom vindt de verkeersles niet alleen binnen plaats, maar ook buiten. Met een tocht langs verschillende zebrapaden in de omgeving van de peuteropvang kregen de kinderen te horen en te zien op welke plaatsen ze veilig kunnen oversteken en waar daarbij op gelet moet worden.

Jonge deelnemers aan het verkeer

“Kinderen zijn natuurlijk van begin af aan nog erg puur. Ze weten vaak de gevaren niet in het verkeer, maar ze maken het al wel mee”, vertelt unitmanager Maartje Goossens van De Druppeltjes. “Dus vandaar dat we het, zeker in deze leeftijd, belangrijk vinden om er speelsgewijs kennis mee te maken.”

De kinderen gingen natuurlijk niet alleen op pad, ook de ouders werden bij de verkeersspeurtocht betrokken. Goossens legt uit: “Ouders hebben ook echt een voorbeeldfunctie. Kinderen zien wat de ouders doen. Op het moment dat de ouders zich goed wegwijs maken in het verkeer, kunnen de kinderen daarin mee.”

Verhaaltje van de wethouder

Ook was er een speciale gast aanwezig tijdens de vekeersles. Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd kwam langs om voor te lezen uit een boekje, waarin het hondje Fixie de hoofdrol speelt. “Verkeersveiligheid is natuurlijk voor alle leeftijden belangrijk”, vindt de wethouder. “En je ziet, hoe jonger kinderen in aanraking komen met verkeersveiligheid, hoe beter dat uiteindelijk ook blijft hangen.”

Natuurlijk zijn het niet alleen de kinderen die op moeten letten in het verkeer. De automobilisten die op het drukste moment bij de opvang en de basisschool rijden, zijn vaak ouders die kun kinderen komen brengen of halen. Kranenborg-van Eerd: “Dus dat maakt dat je als ouder je er ook heel bewust van moet zijn, dat er soms een kindje over kan schieten. Uiteindelijk maken we met elkaar die veilige omgeving.”