Nieuwe doorstroomvoorziening voor daklozen nu al vol

De doorstroomvoorziening aan de Slingerweg | Foto: BredaNu

De nieuwe doorstroomvoorziening voor daklozen aan de Slingerweg is vol. Daarom zal de locatie aan de Riethil 12, die eerder in gebruik was als opvang toen de nieuwe voorziening aan de Slingerweg werd gebouwd, weer opnieuw in gebruik worden genomen om daklozen ’s nachts op te vangen. Dat heeft wethouder Boaz Adank (VVD) in een brief laten weten aan de gemeenteraad.

De wethouder noemt twee redenen waarom de opvangcapaciteit na iets meer dan een maand al niet meer toereikend is. Aan de ene kant is de instroom hoger dan verwacht. Aan de andere kant zou het erg lastig zijn om mensen uit te laten stromen, bijvoorbeeld naar een sociale huurwoning of een andere gemeente.

De gemeente zegt bezig te zijn met een oplossing voor die problemen. “Waar mogelijk geven we uitvoering aan deze maatregelen. Dit zijn echter geen oplossingen die binnen enkele weken gerealiseerd zijn (vóór de winter). Naar verwachting hebben we de komende periode te maken met een blijvende hoge bezetting in de DSV (doorstroomvoorziening, red).”

Capaciteit voor 76 personen

De nieuwe opvang werd eind september in gebruik genomen door SMO Breda. De nieuwe locatie kan onderdak bieden aan 76 personen. Die krijgen er niet alleen opvang, maar gaan ook een hulptraject in. Volgens Adank zijn er momenteel 68 personen die in zo’n traject zitten en slapen er gemiddeld 57 mensen per nacht.

De wethouder verwacht dat een groter aantal daklozen gebruik zal gaan maken van de opvang, nu het ’s nachts kouder is. Bij twee dagen vorst wordt ook de winteropvangregeling van kracht. Ook personen die daar eigenlijk geen recht op hebben, kunnen dan overnachten in de opvang.

Toch weer naar de Riethil

Op de locatie aan de Riethil kunnen de komende tijd maximaal 20 personen worden opgevangen. Het gaat hierbij alleen om nachtopvang, waarbij mensen om acht uur ’s ochtends weer naar buiten moeten. Ook als de winteropvangregeling niet van kracht is, zou de locatie gebruikt kunnen worden indien de doorstroomlocatie vol is.