Nieuwe commandant voor KMA

De Parade bij het Kasteel van Breda. | Foto: Tijmen Moelker / BredaNu

De Koninklijke Militaire Academie in Breda krijgt een nieuwe commandant. Op 7 juni zal de huidige baas, kolonel René Baksteen, officieel het commando over de KMA overdragen aan Kolonel Frank Rippens.

Rippens, zelf afkomstig uit de gelederen van de Koninklijke Marechaussee, is al langer bekend met het onderwijs binnen defensie. Zo was hij enkele jaren commandant van het opleidingscentrum van de Marechaussee en werkte hij ook bij het Defense College van de NAVO in Italië. De afgelopen maanden werkte Rippens al op tijdelijke basis bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), waar de KMA onderdeel van uitmaakt.

Op de KMA worden toekomstige officieren opgeleid voor de Landmacht, de Luchtmacht en de Marechaussee. Vorige maand was er ook al een wisseling van de wacht in het Kasteel van Breda. Toen kreeg de NLDA zelf ook al een nieuwe commandant.