Nieuw kerkgebouw aan Ettensebaan in gebruik genomen

Waar de ene kerk te maken heeft met een teruglopend aantal kerkgangers, zijn er ook kerkgenootschappen die juist een groei zien. Bijvoorbeeld bij de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het genootschap breidt uit en groeide uit het jasje op de vorige locatie in Breda-Oost. In de afgelopen tijd is er aan de Ettensebaan, naast het Pools militair ereveld, een nieuw kerkgebouw neergezet. En afgelopen weekend gingen de deuren van het nieuwe gebouw open om nieuwsgierige buurtbewoners en andere belangstellenden te verwelkomen.

Wereldwijd telt de kerk 17 miljoen leden, waarvan ruim 9000 in Nederland. Een stuk kleiner dus dan het Rooms-Katholieke geloof of de protestantse gemeenschap. En daardoor waarschijnlijk ook een stuk onbekender. Tijdens de rondleidingen kregen de kerkleden dan ook veel vragen. Soms uit vooroordelen, maar ook gewoon uit nieuwsgierigheid.