Gemeente: Veiligheidsscan nodig voor tijdelijke gebruikers Haveneiland

Belcrum Beach, één van de tijdelijke gebruikers van het Haveneiland. | Foto: Tijmen Moelker / BredaNu

De gemeente Breda gaat een veiligheidsscan laten uitvoeren op het Haveneiland. Het doel van de scan is om te kijken wat er nodig is om het tijdelijke gebruik door Pier15, STEK en Belcrum Beach voor de komende jaren te legaliseren. Dat schrijf burgemeester Paul Depla in een brief aan de gemeenteraad.

Momenteel krijgen de initiatieven in het gebied de ruimte, omdat er sprake is van een zogenaamde regelarme zone. Onder de naam ‘Breda Broeit’ is het Haveneiland in 2013 aangewezen als plek waar initiatieven zich konden ontwikkelen. Daarmee zou de aantrekkelijkheid van het gebied moeten worden vergroot. Er zit echter wel een einddatum aan verbonden, namelijk 1 januari 2023. De burgemeester heeft geconstateerd dat het regelarme karakter in ieder geval niet verlengd kan worden.

Basisafspraken

Dat het gebied regelarm is, wil niet zeggen dat de organisaties in het gebied zich nergens aan hoeven te houden. Volgens de gemeente zijn er twee basisafspraken, namelijk dat het er veilig moet zijn en dat de activiteiten op het Haveneiland ‘in overeenstemming met de buren’ moeten worden gedaan.

De veiligheid gaat dus binnenkort onderzocht worden. Op 31 oktober wordt er een veiligheidsscan uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Er zal dan onder andere gekeken worden naar de brandveiligheid en de constructieveiligheid van de gebouwen. Ook de stevigheid van de kades wordt binnenkort gecontroleerd.

Duurt te lang

Voorzitter Renee van Beele van STEK vindt het goed dat er een veiligheidsscan komt, maar baalt tegelijkertijd ook dat het zo lang duurt voordat de gemeente in actie komt. “Er is nog steeds geen uitspraak over onze toekomst hier in de aankomende periode. Die onzekerheid gaat ook ten koste van het ondernemerschap van de ondernemers op het Haveneiland.” Totdat de gemeente een definitief besluit heeft genomen, hebben STEK, Pier15 en Belcrum Beach geen zekerheid over hun voortbestaan na de komende jaarwisseling.

De gemeente noemt Breda Broeit een succes, maar ziet inmiddels ook de keerzijde daarvan. Omwonenden, en dan met name de woonschipbewoners langs de kade, klagen over overlast. Volgens Depla zijn er al meerdere handhavingsverzoeken binnengekomen bij de gemeente. Waar er in het begin nog sprake was van goed overleg tussen ondernemers en bewoners, is het volgens de gemeente niet gelukt om samen tot nieuwe afspraken te komen. Volgens Van Beele is er met bewoners in ieder geval afgesproken dat de openingstijden worden teruggedrongen: er geldt nu een eindtijd van 23:00u voor buitenactiviteiten en om 00:00u gaan de poorten op slot.

Dilemma

De gemeente zit met een dilemma. Aan de ene kant zijn er veel plannen voor het gebied, waarbij er ook veel woonruimte bij zal komen. Aan de andere kant wil de gemeente de initiatieven die sinds 2013 op het Haveneiland zijn ontstaan, niet kwijt. In het bestuursakkoord van 2022-2026 is al opgenomen dat de ondernemers mogen blijven of dat er een nieuwe plek voor ze wordt gezocht.

Als het aan Van Beele ligt, blijft STEK op de huidige locatie. “We hopen dat we het gebied kunnen blijven verrijken op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en creativiteit, met behoud van onze eigen identiteit. In de brief aan de gemeenteraad staat dat we waarde voor de stad hebben en dat waarderen we. Wel staan we open om te kijken naar een andere, passende locatie. We kijken vooruit naar de toekomst, samen met de gemeente en de andere initiatieven op het haveneiland.”