Gemeente gaat boete geven wegens niet nakomen afspraken leerlingenvervoer

Het stadskantoor van de gemeente Breda | Foto: BredaNu

Vervoersbedrijf Connexxion heeft zich niet gehouden aan de afspraken die het met de gemeente heeft gemaakt met betrekking tot het leerlingenvervoer. Op 1 november zouden de problemen met het leerlingenvervoer opgelost moeten zijn, echter is dit niet het geval. Dat schrijft burgemeester Paul Depla aan de Bredase gemeenteraad. De gemeente gaat het bedrijf daarom een boete geven.

Er zijn al maanden veel klachten over het leerlingenvervoer in Breda. Dat vervoer is bedoeld om leerlingen in het speciaal onderwijs naar school en terug naar huis te brengen. De busjes zouden vaak te laat zijn of soms helemaal niet op komen dagen. Ook staan er bijna 50 kinderen op de wachtlijst voor het leerlingenvervoer.

Programma van Eisen

Connexxion wordt door de gemeente ingehuurd om het leerlingenvervoer in Breda te verzorgen. Dat is het resultaat van een aanbestedingsprocedure, waar Connexxion zich op had ingeschreven. Bij zo’n procedure hoort ook het opstellen van een Programma van Eisen, oftewel de afspraken rondom wat een bedrijf moet leveren. Omdat deze afspraken nu niet worden nagekomen, kan de gemeente een boete opleggen aan Connexxion.

De problemen zouden voornamelijk te wijden zijn aan een personeelstekort bij de vervoerder. Volgens Depla zijn er vanuit de gemeente verschillende acties ondernomen om Connexxion te helpen bij het oplossen van dit probleem. Zo heeft de gemeente 17 chauffeurs via het Werkgeversservicepunt aangedragen en heeft de gemeente aan scholen gevraagd om mee te denken over andere vormen van vervoer van hun leerlingen.

Noodmaatregelen

Volgens de gemeente is de situatie ondertussen wel íets verbeterd, maar is er sprake van onvoldoende verbetering om het probleem helemaal op te lossen. De gemeente is daarom van plan om een aantal noodmaatregelen te treffen. Als eerste maatregel zullen chauffeurs die normaal gesproken de zogenaamde Wmo-ritten uitvoeren (vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen) ingezet worden voor het leerlingenvervoer.

Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan zal de gemeente het leerlingenvervoer voor een deel tijdelijk door een ander bedrijf uit laten voeren. Daarbij plaatst de burgemeester wel de kanttekening dat ook andere vervoerders te maken hebben met personeelstekorten.