Eén maand wietproef: Hoe staat het ervoor?

Iets meer dan een maand geleden ging in Breda het zogenaamde wietexperiment van start. Het Experiment gesloten coffeeshopketen, zoals de proef officieel heet, moet uitwijzen of de teelt van cannabis op een legale manier plaats kan vinden, zodat coffeeshops het ook legaal kunnen inkopen in plaats van via de achterdeur.

Breda en Tilburg vormen samen het toneel van de aanloopfase van het experiment. De ervaringen die nu opgedaan worden, zullen gebruikt worden in het vervolg van de proef. Dan gaan meerdere steden namelijk meedoen aan het experiment. Na één maand wietproef in Breda zijn zowel de gemeente als de coffeeshops redelijk positief over het verloop tot nu toe. Daarbij zijn er wel enkele kinderziektes waar nog aan gewerkt moet worden.