De Nieuwe Veste opent ‘Warme Huiskamer’

Bibliotheek Nieuwe Veste, archieffoto | Foto: BredaNu

De Warme Huiskamer is een initiatief van het Leger Des Heils.  De Warme Kamers zijn geopend vanwege de stijgende energieprijzen. Veel mensen gaan volgend jaar pas financiële verlichting voelen, door het energieplafond. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen op dit moment moeten bezuinigen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de verwarming lager te draaien of door de lichten niet zomaar aan te doen.  Vandaar dat de Warme Kamers in het leven zijn geroepen. Hier kunnen mensen elke dag terecht. Er kan gelezen worden, er zijn computers beschikbaar, maar er zijn ook koffie- en theevoorzieningen.  

Nieuwe Veste 

Nu heeft de Nieuwe Veste zich dus ook aangesloten bij het initiatief. Zij zijn niet de enige locatie in Breda. Ook het Annahuis is aangesteld als een Warme Kamer.  De Nieuwe Veste heeft zowel de locatie in het centrum als de locatie in het Ginneken opengesteld voor de actie.  

Aanloop 

Toch is er nog geen enorme aanloop volgens de Nieuwe Veste. Zij vertellen er het volgende over: “Hoewel al veel mensen de weg naar onze bibliotheken weten te vinden, zullen in deze tijd toch niet alle inwoners van Breda weten dat ze bij ons zonder verplichtingen terecht kunnen voor een warm verblijf, voor een plek waar men kan lezen, studeren en werken.“