Bredase VVD maakt zich zorgen over geweld tegen hulpverleners

BredaNu
BredaNu

De Bredase VVD wil kijken naar oplossingen voor de agressie en het geweld tegen hulpverleners. Hulpverleners krijgen namelijk steeds meer te maken met agressie. Dat blijkt uit cijfers die bekend werden gemaakt door de politie. De fractie heeft vragen gesteld aan het Bredase college, onder andere over hoe vaak agressie tegen politieagenten, brandweermensen, zorgverleners en handhavers in de gemeente voorkomt.

Toename

Het geweld naar hulpverleners neemt al een langere tijd toe. Wat opviel in recente cijfers is dat naast dat mensen agressiever gedrag vertonen naar hulpverleners, er ook een bredere groep van hulpverleners last heeft van deze agressie. Het gaat dan voornamelijk om de zorgmedewerkers en handhaving die hier meer mee te maken hebben gehad ten opzichte van voorgaande jaren. Uit onderzoek van het Radio 1 programma Het Misdaadbureau en de politie blijkt ook dat 92% van de medewerkers in de zorg die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag in 2022, hier geen aangifte van hebben gedaan.

Raadsvragen

De Bredase VVD zegt zich zorgen te maken over deze ontwikkeling: “Als Bredase VVD maken we ons zorgen over deze cijfers en de fysieke en mentale gevolgen die dergelijke incidenten kunnen hebben voor onze Bredase hulpverleners.”

Zij hebben daarom aan het College van Burgemeester en Wethouders vijf raadsvragen gesteld om meer aandacht te vragen voor het onderwerp. En om op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing. Deze gaan bijvoorbeeld over het voorkomen van agressie naar hulpverleners en het mogelijk stimuleren van aangifte doen.