Breda krijgt 6,6 miljoen euro om flexwoningen te realiseren 

Het stadskantoor van de gemeente Breda | Foto: BredaNu

De gemeente Breda krijgt een bijdrage van 6,6 miljoen euro van het Rijk om flexwoningen te bouwen. In november maakte de gemeeente al bekend zo’n 500 flexibele woningen neer te zetten, om snel het woontekort tegen te gaan.

Het gaat om drie projecten voor flexwoningen bij de Stadionstraat, Bredestraat en de Donkerstraat. Een vierde project gaat om een kantoorgebouw dat omgebouwd gaat worden tot 50 woningen. Het geld van het Rijk is bedoeld om de inkomstenderving bij een flexwoning tegen te gaan. Normaal gesproken wordt zo’n woning in 40 jaar afgeschreven. De flexwoningen zullen volgens het plan van de gemeente slechts 15 jaar blijven staan. Dit betekent dat op iedere flexwoning een ‘verlies’ wordt geleden. Door deze gederfde inkomsten tegemoet te komen, stimuleert het Rijk gemeenten toch flexwoningen te realiseren.

Oplossing voor spoedzoekers

Wethouder Daan Quaars (VVD) hoopt dat mensen die met spoed een woning zoeken, met behulp van een flexwoning een nieuwe start kunnen maken. “We verwachten begin 2023 het haalbaarheidsonderzoek af te ronden. Dan weten we hoe we deze woningen in de stad een plek kunnen geven. Deze financiering helpt ons hierbij.”

Net als in de rest van Nederland, heeft Breda ook last van een woningtekort. Vooral op de sociale (huur)woningmarkt is dit goed te zien. In Breda stonden woningzoekenden die in 2021 een woning kregen hiervoor gemiddeld 6,5 jaar ingeschreven bij Klik voor Wonen. In dat jaar reageerden meer dan 500 woningzoekenden op één woning. Voor woningen die via loting zijn verhuurd, was dit zelfs 940.