Avans behoudt titel Beste Grote Hogeschool van Nederland

Foto: BredaNu

Avans Hogeschool ontvangt de titel van de Beste Grote Hogeschool in de HBO Keuzegids voor de negende keer op rij. Daarnaast krijgen 16 Avans-opleidingen de titel ‘topopleiding’.

Avans zegt dat een open sfeer, inclusiviteit van de opleidingen, de deskundigheid van de docenten redenen zijn voor studenten om om hun hogeschool als de beste te stemmen. De HBO Keuzegids wordt geschreven door een onafhankelijke redactie, met studentenoordelen van de Nationale Studenten Enquête. De studentengids kijkt naar de kwaliteit van het onderwijs, de docenten, de toetsing, de sfeer en het studiesucces van studenten. Dit zijn gebieden waarin Avans volgens de gids in uitblinkt. “Vooral uit in het vakgebied gedrag en maatschappij. Maar ook binnen andere studiegebieden is er hoge waardering voor opleidingen, zoals voor elektrotechniek en technische bedrijfskunde”, zo geeft de gids aan. 

Een opleiding wordt een ‘topopleiding’ volgens de keuzegids bij een bepaalde hoge score. Avans heeft volgens Keuzegids 2024 16 topopleidingen: 2 in Breda, 12 in Den Bosch, 1 in Tilburg en 1 in Roosendaal. Veel van deze opleidingen zijn technische opleidingen zoals Civiele Techniek en Technische Informatica.

Ambitie 2025

Avans is bezig met een implementatieplan, dat al sinds 2019 ontwikkeld wordt in samenwerking met docenten, studenten en mensen uit het werkveld en in 2025 officieel van start gaat. Het plan biedt studenten meer keuzevrijheid, meer samenwerking met het werkveld en ook komt er meer aandacht voor studenten welzijn en persoonlijke begeleiding. Met behulp van deze ontwikkeling kan Avans Hogeschool mogelijk een decennia lang bekend staan als de beste grote hogeschool van Nederland.