Provinciale impulsgelden voor drie culturele initiatieven uit Breda en Teteringen

BredaNu
BredaNu

Drie culturele organisaties in de gemeente Breda krijgen een bijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Graphic Matters, Stichting de Grote Kerk en Stichting Kleurke uit Teteringen ontvangen gezamenlijk bijna 150.000 euro. Volgens de provincie komt het geld ten goede aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Graphic Matters (Breda)

Sinds 2008 organiseert Graphic Matters biënnales over de kracht en impact van visuele communicatie. De organisatie wil nu haar programmering jaarrond maken en structurele samenwerkingen opzetten met het onderwijs en culturele instellingen, en daarmee van grotere betekenis zijn voor jongeren en ontwerpers. Met het programma dat Graphic Matters aanbiedt wil zij visuele geletterdheid onder jongeren bevorderen. Voor het ontwikkelen van de jaarprogrammering en samenwerkingen ontvangt Graphic Matters een bijdrage uit de impulsgelden.

Stichting de Grote Kerk Breda

De Grote Kerk Breda wil aan de hand van het project Huis van Verhalen een nieuwe ontwikkeling in het beleid van de stichting inleiden. Huis van Verhalen is een groeiende database van meerstemmige, multimediale en interactieve verhalen van en over de Grote Kerk. Deze database gaat de basis vormen van het culturele programma van de Grote Kerk; makers, wetenschappers en burgers kunnen aan de hand van de verhalen uit deze database vorm geven aan nieuwe projecten. Met het project Huis van Verhalen – waarvoor de Grote Kerk Breda een impulsbijdrage ontvangt – wil de stichting meer toekomstbestendig en toegankelijker worden, zich (inter)nationaal positioneren en betekenis geven aan zowel verleden als heden.

Stichting Kleurke (Teteringen)

Stichting Kleurke is een platform dat muzikale activiteiten op aanvraag organiseert in verzorgingscentra, specifiek op (gesloten) afdelingen waar mensen met dementie verblijven. Door middel van muziek gaan de door Stichting Kleurke geselecteerde muzikanten de verbinding aan met de dementerenden en proberen ze bij hen een stukje herkenning op te roepen. Sinds de oprichting van de stichting drie jaar geleden is het aantal aanvragen van verzorgingscentra aanzienlijk gegroeid. Om dit groeiende aantal aanvragen op te kunnen vangen en de stichting te professionaliseren ontvangt Stichting Kleurke een bijdrage uit de impulsgelden.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.