Samen sporten: een dag van verbinding en plezier

Op dinsdag 9 april werd het Sportief Tour gehouden in Sport en Partycentrum Jeugdland in Ulvenhout. Kinderen en jongeren, zowel met als zonder beperkingen, kwamen samen om verschillende sportactiviteiten te ervaren. Dit jaarlijkse evenement is georganiseerd door Breda Gelijk.

In totaal deden vier scholen mee deze dag: de leerlingen van Het Kasteel (kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een langdurige ziekte), Koninklijke Visio (kinderen met visuele, motorische en/of verstandelijke beperking), het Brederocollege (jongeren met leer-gedragsproblemen) als teambegeleider en de leerlingen van groep 8 van Kbs de Wisselaar (kinderen zonder beperking). Voorafgaand aan het evenement kregen de leerlingen van de Wisselaar en het Brederocollege een les over verschillende beperkingen, om hun bewustzijn hierover te vergroten.

Doel van deze dag

Het hoofddoel van de Sportief Tour is het samenbrengen van kinderen en jongeren door middel van sportieve activiteiten, ongeacht hun beperkingen. Voor kinderen met een handicap is het verlangen om gewoon mee te doen en als gelijke behandeld te worden vaak groot. Volgens Anja van Leeuwen van Sportief Tour ervaren de leerlingen van Kbs de Wisselaar dat kinderen met beperking niet anders zijn dan zijzelf. Ze hebben veel gemeen met elkaar en het is belangrijk dat je samen kan sporten en plezier maken.

Tijdens zo’n dag als Sportief Tour staat het hebben van plezier en bewegen centraal. De kinderen zijn in gemengde groepjes verdeeld, waarbij elk kind van een andere school in het groepje zit. De activiteiten die bedacht waren, zijn gemaakt voor kinderen zowel met als zonder beperking.