COA opent opvanglocatie voor 264 asielzoekers aan de Heerbaan

Het kantoorpand aan de Heerbaan, dat eind 2024 als opvanglocatie in gebruik zal worden genomen. | Foto: Gemeente Breda

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat maximaal 264 asielzoekers onderbrengen in het kantoor van Whirlpool aan de Heerbaan in Breda. Het COA heeft de gemeente eerder al gevraagd om in Breda een regionale opvanglocatie te faciliteren en daar heeft de gemeente positief op gereageerd.

In tegenstelling tot de noodopvang, die tot enkele weken geleden was gevestigd in Breepark, gaat het hier om opvang voor een langere periode. Er is een overeenkomst getekend om op deze locatie 10 jaar lang asielzoekers op te vangen. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat de prioriteit zou moeten liggen bij mensen die een realistische kans hebben om in Nederland te mogen blijven en ook na de asielprocedure aan deze regio verbonden blijven. Op die manier kunnen de asielzoekers sneller aan hun inburgering beginnen en sneller starten met werk, zo is de gedachte.

Het pand aan de Heerbaan is op dit moment nog in gebruik als kantoor. Het COA gaat het pand huren en geschikt maken om als opvanglocatie te dienen. De verwachting is dat de locatie eind 2024 in gebruik kan worden genomen.

In gesprek met de buurt

Wethouder Arjen van Drunen (PvdA) vindt het belangrijk dat Breda haar verantwoordelijkheid neemt, maar snapt ook dat de nieuwe opvanglocatie impact zal hebben op de buurt. “Daarom willen we samen met de buurtbewoners en organisaties in de omgeving de komende maanden bespreken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen. Ook willen we al tijdens de asielprocedure van de nieuwe bewoners aan de slag met inburgering en integratie. Door al gelijk te werken aan het leren van de taal en mee te doen in de samenleving helpen we onze nieuwe Bredanaars vooruit.”

Landelijk heeft het COA 19.000 opvangplekken nodig om een antwoord te bieden aan de instroom van vluchtelingen.