Reizende fototentoonstelling ‘Komt Een Mens Bij De Dokter’ geopend in Amphia

Op 1 juni is in het Amphia de reizende tentoonstelling ‘Komt een vrouw bij de dokter’ geopend door bestuurslid Christianne Lennards samen met de leden van Rainbow Amphia. Het Amphia vindt het belangrijk dat er aandacht is voor diversiteit en inclusie. “Het is belangrijk dat iedereen gezien wordt en zichzelf kan zijn in ons Amphia, maar ook in de gehele samenleving. Geen mens is hetzelfde en door oog voor elkaar te hebben, leren we daarvan. Of je nu patiënt of collega bent: wat je doet, wie je bent met welke identiteit of achtergrond ook, jij moet bij ons jezelf kunnen zijn.”, aldus Christianne Lennards.

De Rainbow Amphia

Netwerk Rainbow Amphia staat voor inclusiviteit en diversiteit binnen het ziekenhuis. Zij zetten zich in voor zowel de patiënten als professionals als voor patiënten. Je veilig voelen is voor het Amphia belangrijk voor iedereen die in het ziekenhuis komt, ongeacht iemands achtergrond. Deze tentoonstelling geeft een goed beeld van de diversiteit in onze samenleving. Daarom hebben zij de tentoonstelling naar Amphia gehaald. Komende maand staat in het teken van workshops voor collega’s over inclusiviteit en veiligheid op de werkvloer. Hierin gaan ze met elkaar over dit onderwerp in gesprek en worden handreikingen gegeven voor het werken aan een inclusieve en positieve teamcultuur.

Verhalen uit de spreekkamer

In de tentoonstelling worden verhalen uit de spreekkamerin beeld gebracht. Schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames liggen vaak ten grondslag aan ontoereikende zorg. Ontmoet mensen die, hoe verschillend ze ook zijn, één ding met elkaar gemeen hebben: ze zoeken naar passende zorg. De tentoonstelling is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. De tentoonstelling is voor iedereen te zien vanaf 1 tot en met 20 juni 2023. Je vindt deze in de openbare glazen gang tussen de hoofdingang en de rechterzijde.