Wat zou jij doen als je ziet dat er iemand in elkaar zakt? | Vraag op Straat

Gisteren was het Restart a Heart Day. Op deze dag wordt er aandacht gegeven aan reanimatie en het belang van omstanders die kunnen reanimeren. De eerste 6 minuten zijn cruciaal bij een circulatiestilstand. Door sneller te beginnen met reanimeren, kunnen meer levens gered worden. Het is dus belangrijk dat omstanders weten hoe ze moeten reanimeren.
Wat zou jij doen als je ziet dat er iemand in elkaar zakt?
Heeft u ooit een reanimatie cursus gedaan? Zo ja: waarom? Zo niet: waarom niet?