Wat vind jij er van dat kinderen op de basisschool al een mobiele telefoon hebben? I Vraag op straat

Demissionaire onderwijsminister Mariëlle Paul heeft met meerdere onderwijsorganisaties nieuwe afspraken gemaakt. Dit schooljaar telt het op de middelbare scholen al dat mobieltjes verboden zijn in de lessen, vanaf het nieuwe schooljaar zullen ze ook verboden worden op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Ook tablets en smartwatches mogen niet meer de klas in.

B