Wat vind je van alcohol gebruikers in het verkeer? | Vraag op Straat

De afgelopen jaren neemt het alcohol gebruik in het verkeer toe met zo 2,6% ten opzichten van 2022. Dit volgt uit de cijfers van wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid. Er zijn meerdere maatregelen genomen door de politie om het alcohol gebruik beter te herkennen en te bestraffen naarmate de wetsvoorwaarden. Ook zijn er campagnes zoals de landelijke voorlichtingscampagne Bob die er voor willen zorgen dat het alcohol gebruik in het verkeer wordt verminderd.
Wat vind jij van Alcohol gebruikers in het verkeer?
Hoe zou daar verbeteringen in kunnen bestaan?