Klachtenprocedure BredaNu

Klachten over de inhoud of werkwijze van BredaNu kunnen worden ingediend via het contactformulier op de website of per mail aan redactie@bredanu.nl. De ontvangen klachten worden doorgestuurd naar de hoofdredacteur.

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht, ontvang je een bevestiging. We gaan dan zo snel mogelijk aan de slag om je klacht te evalueren en de oorzaak te achterhalen.

Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zullen we een corrigerende maatregelen treffen om de fout te herstellen, of een preventieve maatregel instellen om herhaling te voorkomen. Indien je klacht leidt tot zo’n maatregel, word je daarvan op de hoogte gesteld.

Mochten er vragen zijn over deze klachtenprocedure, dan kun je contact opnemen door het contactformulier op de website in te vullen of door te mailen naar redactie@bredanu.nl.