50PLUS maakt zich zorgen over legionellarisico Bredase fonteinen

De gemeente Breda werkt momenteel hard aan de verlenging van de Nieuwe Mark. De kades worden daarbij ook vergroend, waarbij speciale sproeikoppen moeten zorgen voor vernatting en het verkoelen van passanten. Maar burgerraadslid Jacques Verzijl (50PLUS) maakt zich zorgen over besmetting met het legionellabacterie.

Bij de groene kades lijkt het allemaal goed te komen, zo bleek al uit een gesprek tussen het burgerraadslid en iemand die bij de uitvoering betrokken is. Maar de zorgen blijven: ook bij de fonteinen in de stad is er volgens Verzijl, voormalig apotheker, een risico op een besmetting met de legionellabacterie.

Opwarming

Fonteinen zijn natuurlijk geen nieuw verschijnsel en het is ook niet zo dat de waterpartijen alleen in Breda te vinden zijn. Toch is het volgens het burgerraadslid goed om er nu aandacht aan te besteden. Verzijl’: “Juist door klimaatverandering verhoogt de temperatuur, neemt de kans toe dat de temperatuur van het water omhoog gaat. Daarom wil je er met elkaar voor zorgen dat het risico zo klein mogelijk, of er helemaal niet is.” Verzijl is vooral benieuwd of er een risicoanalyse is uitgevoerd en of er beheersplannen zijn gemaakt.

De antwoorden van het college van B&W worden binnenkort verwacht.