Wat vind je van strengere regels voor dieren bij evenementen? | Vraag op Straat

De gemeente heeft een nieuwe nota geschreven over het verbeteren van dierenwelzijn in Breda. Eén van de voorstellen gaat over het opnemen van dierenwelzijn in het nieuwe evenementenbeleid, waarbij de gemeente in de basis staat voor evenementen waarbij geen dieren gebruikt worden. Wat vind jij van strengere regels voor dieren bij evenementen?