Stadserf 1 – Aflevering 12: Hoe sportief is de Bredase politiek?

29 november 2016 1148 Geen reacties

Video beschrijving

De gemeente Breda stelt geld en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld accommodaties, beschikbaar om sportverenigingen te ondersteunen. Maar zijn de politici die hierover beslissen zelf ook sportief? En sportiviteit, wat is dat eigenlijk? Zijn er parallellen tussen sport en politiek? Ruth Giebels spreekt met vier sportieve raadsleden uit Breda: Faissal Boulakjar (D66), Sanne Bijlsma (PvdA), Jeroen Bruijns (CDA) en Daan Quaars (VVD).

Stadserf 1