Uitreiking lintje aan een Bredanaar

Locoburgemeester Peter Bakker reikte op maandag 8 juli een koninklijke onderscheiding uit aan de heer Tokaai (46). Op deze dag vond de opening plaats van het zomerkamp van Stichting Zomerkampen Breda bij Landgoed Sparrenhof in Tilburg. Voor zijn jarenlange inzet wordt de heer Tokaai benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Al dertig jaar werkt de heer Tokaai als vrijwilliger voor de Stichting Zomerkampen Breda (ZOKA). ZOKA heeft als doelstelling het organiseren van betaalbare kampen voor kansarme kinderen en voor kinderen van ouders met lage inkomens uit Gemeente Breda en omgeving.

Jaren van inzet

Binnen de Stichting Zomerkampen Breda heeft de heer Tokaai in zijn 30 jaar tijd verschillende functies uitgeoefend. Hij heeft 10 jaar lang in het bestuur gezeten. Daarnaast is hij 17 jaar commissielid geweest bij onder andere de sponsorcommissie, activiteitencommissie en de keurmerkcommissie.

In zijn tijd als commissielid heeft hij zich met succes ingezet om het Keurmerk Kindervakanties te verkrijgen; dit werd afgelopen jaar behaald. Verder is de heer Tokaai al sinds 2000 verantwoordelijk voor het op een geschikte manier organiseren van de zomerkampen.