Ontwikkeling plannen ’t Zoet in volle gang

Het nieuwe stadspark op 't Zoet | Foto: BredaNu

Verschillende partijen kwamen donderdag samen om na te denken over hoe het ’t Zoet ingericht moet worden. Het braakliggende terrein moet een plek worden waar volgens de gemeente gewoond, gewerkt en verbleven kan worden. Maar er is nog veel te doen.

Het terrein langs het spoor ligt er nu nog kaal bij. Wel worden er al evenementen gehouden. Volgens Wethouder Eddie Förster (VVD) om ”reuring” te creëren in het gebied. Tot het moment dat de woonwijk gebouwd gaat worden, wil de gemeente verder kijken wat er kan georganiseerd worden. Die visie verwacht Förster eind dit jaar te kunnen presenteren.

Op koers

Het moment dat de bouw moet beginnen is 2026 of 2027 en in 2028 tot 2030 moeten de eerste woningen worden opgeleverd . “We zitten op koers, het is wel ambitieus maar ook de landelijke overheid heeft ook geld beschikbaar gesteld en dan moeten de huizen er ook staan.”

Voor dit jaar wordt er nog gewerkt aan het plan voor de inrichting van het gebied. Naast de het bouwklaar maken van het terrein de grootste uitdaging volgens de wethouder. “Het is ook wel een bedreiging, omdat er zoveel schaarse ruimte is in onze gemeente dat we zien dat iedereen hier naartoe wil. Dan is het aan ons om ook nee te zeggen. Het is aan ons om na te denken en op basis daarvan de plannen te maken. Zodat we een gebied neerzetten waar we voor kiezen en niet gekozen wordt door diegene die hier een plekje willen.”