Extra boa’s, meer verlichting en minder bankjes: gemeente neemt maatregelen tegen overlast rond station en Park Valkenberg

Handhaving in Park Valkenberg | Foto: Tijmen Moelker / BredaNu

Het gaat niet al te best met het veiligheidsgevoel rondom het station en Park Valkenberg in Breda. In het afgelopen jaar is volgens de gemeente de overlast in het gebied toegenomen en het park scoort al jaren hoog bij het Bredase intimidatiemeldpunt. Een aanpak voor de lange termijn is onderweg, maar wethouder Eddie Förster (VVD) wil daar niet op wachten.

“We gaan de komende maanden hier intensiever zorgen voor het veiligheidsgevoel”, licht Förster toe. “Dat betekent dat we een aantal maatregelen nemen. Enerzijds meer inzet van onze handhavers, politie en andere partners in dit gebied. Maar anderzijds gaan we ook dingen in de openbare ruimte doen.”

‘Catwalk’

En met dingen in de openbare ruimte bedoelt Förster het uitbreiden van de verlichting, maar ook het weghalen van een aantal bankjes. “Die bankjes halen we weg in onze aanpak van straatintimidatie. Het is wel altijd een dilemma, want je wil ook mensen de mogelijkheid bieden om fijn te kunnen zitten. Maar wat we wel zien is dat het eigenlijk een soort catwalk is.”

De logische oplossing lijkt het van de straat halen van mensen die zich schuldig maken aan drugshandel, het veroorzaken van overlast of straatintimidatie, de zaken waar handhavers in het gebied vaak mee te maken krijgen. Maar symptoombestrijding vindt de wethouder de maatregelen zoals het weghalen van bankjes niet.

Alleen oppakken niet voldoende

Ook politieagent Martijn van Rijsbergen weet uit ervaring dat alleen het oppakken van mensen niet voldoende is om de problemen aan te pakken. “Er is meer dan alleen repressief optreden. Natuurlijk pakken we door waar het nodig is, dus die mensen worden ook daadwerkelijk van de straat gehaald. Maar als we de verbinding niet mensen zoeken om ze ook van de straat te houden, bereiken we met z’n allen nog te weinig.”

De extra veiligheidsmaatregelen in het gebied zullen in ieder geval tot en met augustus van kracht zijn. Daarna gaat de gemeente evalueren of de maatregelen ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben.