Bredase organisaties werken samen in Leefstijlloket

Bredase huisartsen en specialisten van het Amphia ziekenhuis zien een stijging als het gaat om het aantal mensen met een ziekte of aandoening, die wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Om die reden hebben het Amphia, Breda Actief , de huisartsen en Zorg voor elkaar Breda een gezamenlijk initiatief opgestart: het Leefstijlloket. Bij het loket wordt de leefstijl in kaart gebracht en kunnen mensen worden doorverwezen naar specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van voeding of beweging.

Volgens Elma van den Bemd, projectleider van het Leefstijlloket vanuit het Amphia, kwam de behoefte aan zo’n loket binnen het ziekenhuis vanuit de specialisten. “Specialisten geven aan dat zij de patiënten spreken in de spreekkamer en zien dat zij een ziekte aan het ontwikkelen zijn waar de leefstijl van invloed op is. Dus artsen willen leefstijl ook bespreekbaar maken met patïenten. Maar binnen een consulttijd van 10 minuten is dat lastig, buiten alles wat je als arts hoort te doen.”

Gezonde leefstijl soms moeilijker dan gedacht

Daarnaast was er ook nog niet echt een plek om mensen naartoe te sturen, als het om leefstijl gaat. Met de komst van het loket is daar dus verandering in gekomen. Samen met een zogeheten ‘leefstijlmakelaar’ kunnen patiënten in gesprek gaan over thema’s als voeding, stoppen met roken en bewegen. Volgens leefstijlmakelaar Ilse Martens is het voor veel mensen moeilijker om zichzelf een gezonde leefstijl aan te meten, als anderen nog wel eens willen denken.

“Daar wordt heel makkelijk over gedacht en dat stoort mij ook heel erg”, vertelt Martens. “Zeker bij overgewicht wordt heel makkelijk gedacht dat het alleen maar voeding is, maar dat is niet zo. We weten inmiddels dat er regelmatig andere factoren zijn die ook maken dat het voor sommige mensen heel lastig is om af te vallen.” De leefstijlmakelaars gaan het gesprek met de patiënten aan en kunnen mensen doorverwijzen naar een deskundige die de juiste hulp kan bieden.

Ook in de wijk

Het Leefstijlloket heeft een locatie in het ziekenhuis, maar wordt samen met Breda Actief ook naar de wijk gebracht. Want volgens Rianne Wierda van die organisatie zijn het niet alleen de patiënten in het ziekenhuis die baat hebben bij een gezonde leefstijl. “Ook mensen die nog niet in het ziekenhuis terecht komen, kunnen ook problematiek hebben met hun leefstijl.” Volgens Wierda gaan die mensen nu vaak naar de huisarts of de praktijkondersteuner. “Maar ook die hebben een hoge druk. Met het loket proberen we ook daar de druk weg te nemen.”

Het Leefstijlloket bevindt zich nu in een pilotfase, maar het staat al vast dat het loket in het ziekenhuis een vervolg krijgt tot in zeker 2025.