Breda stelt nieuwe afspraken vast om dierenwelzijn te bevorderen

Het stadskantoor van de gemeente Breda | Foto: BredaNu

Als het aan de gemeente Breda ligt, komen er nieuwe afspraken om het dierenwelzijn in de gemeente te verbeteren. Dat staat in de nota ‘Dieren in Breda’, die binnenkort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De gemeente zegt al veel te doen op het gebied van dierenwelzijn, maar erkent dat er nog ruimte is voor de verbetering. Wethouder Peter Bakker (GroenLinks): “Als wethouder vind ik het belangrijk dat mensen en dieren gezond, veilig en prettig samenleven in Breda. Wij hebben als mens de dieren nodig, en de dieren onze zorg. Samenwerken is nodig om onze doelen te bereiken. Breda heeft al veel op de rit op gebied van dierenwelzijn en zeker ook op gebied van vrij levende dieren in de natuur. Met de nota ‘Dieren in Breda’ leggen we een beleid met agenda neer om dieren de komende jaren aandacht te blijven geven. De aandacht die zij verdienen!” 

Concrete acties 

  Om de beoogde plannen voor elkaar te krijgen, gaat de gemeente de komende twee jaar stappen zetten aan de hand van top 10 met concrete acties. Die acties houden onder andere in:  

  •  Dierenwelzijn opnemen in het nieuwe evenementenbeleid. De gemeente staat in de basis voor evenementen waar geen dieren bij gebruikt worden.   
  •  Extra handhaven op loslopende honden tijdens het broedseizoen. 
  •  Een werkprotocol maken voor loslopende kippen en hanen. 
  •  Intensiever meewerken met hengelsportverenigingen aan diervriendelijk vissen.

Daarnaast zal gemeente bewoners voortaan beter inlichten over dierenwelzijn. Zo krijgt dierenwelzijn een extra prominente plek in educatieprogramma’s over dieren. Als aanvulling zal naar verwachting ook jaarlijks een dierengesprek georganiseerd worden waarbij alle belanghebbende uitgenodigd worden , om zo kennis over dierenwelzijn met elkaar kunnen delen.  

Vervolg 

Ondanks de beperkte bevoegdheden die de gemeente heeft op het gebied van dierenwelzijn, gaat het verder de komende jaren werken met betrokken partijen om de plannen uitgevoerd te krijgen.