Acht nieuwe woningen aan Dorsteweg in Bavel 

Foto: Gemeente Breda

Er komen acht nieuwe woningen aan de Dorsteweg in Bavel. Die maken deel uit van de door gemeente opgestelde gebiedsvisie Bavel 2040, oftewel het plan dat de gemeente voor Bavel heeft.

Tot 2014 was op deze grond een kinderdagverblijf gevestigd. Volgens de gemeente Breda heeft de plek echter langzamerhand haar maatschappelijke functie verloren. Daarom vroeg de eigenaar van de grond om hier als ontwikkelaar woningen te bouwen.  

Behoefte aan woningen

Uit de ruimtelijke structuur blijkt dat in Bavel vooral behoefte is aan woningen voor ouderen die zelfstandig in hun dorp willen blijven wonen. Daarnaast zijn er ook jonge starters die in het dorp waar ze opgroeiden een gezin willen stichten.   

Er zullen dus verschillende soorten huizen komen te staan: aan de Dorstseweg zelf komt een vrijstaande woning te staan. Op het terrein daarachter verrijzen twee levensloopbestendige twee-onder-een kapwoningen en vijf rijwoningen voor de starters. Over de bouwdatum van de woningen is nog niets bekend.