Breda in Beeld: Makersbase Code Cube

4 mei 2018 1890 Geen reacties

Video beschrijving

In bibliotheek de Nieuwe Veste was er weer de Makersbase. Hierbij konden jongeren spelenderwijs aan de slag met bijvoorbeeld een 3D-Printer en konden ze onder toezicht leren programmeren en coderen met behulp van Code Qube. Ze proberen dit nog verder uit te breiden naar lagere klassen en missschien zelfs naar het buitenland!

Breda in Beeld